spørreskjema

Svar på spørreskjema om sykkeltrening i VR føltes realistisk. SINTEF.