SINTEFtunnelRømming-9418

Trondheim 03.02.2020 : Forsker Tron Vedul Tronstad fra SINTEF Digital prøver å finne hjelpemidler for å evakuere tunneler. Her fra forsøk. Foto: Thor Nielsen