screenshot-2020-06-03-at-14-05-45

Grafen viser hvordan regn på snø hemmer veksten av polarvier. Bildet viser hvordan det tykke islaget dekker over plantene. Illustrasjon: Mathilde Le Moullec

Grafen viser hvordan regn på snø hemmer veksten av polarvier. Bildet viser hvordan det tykke islaget dekker over plantene. Illustrasjon: Mathilde Le Moullec