Sus scrofa 2 Foto Shutterstock NTB scanpix

Mye tyder på at menneskenes jakt påvirker bestanden. Jaktpresset gir flere fordeler til dem som blir kjønnsmodne og får unger tidligere. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Mye tyder på at menneskenes jakt påvirker bestanden. Jaktpresset gir flere fordeler til dem som blir kjønnsmodne og får unger tidligere. Foto: Shutterstock, NTB scanpix