Sjefsradiograf Bjarte Snekvik St Olavs hospital førsteamanuensis og nevropsykolog Alexander Olsen NTNU St Olavs hospital Foto Geir Mogen NTNU – Kopi

De fleste blir raskt friske etter en hjernerystelse, men noen sliter lenge. Ny forskning gir håp om bedre behandling. Her sjefsradiograf Bjarte Snekvik ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis og nevropsykolog Alexander Olsen ved NTNU og St. Olavs hospital. Foto: Geir Mogen, NTNU

De fleste blir raskt friske etter en hjernerystelse, men noen sliter lenge. Ny forskning gir håp om bedre behandling. Her sjefsradiograf Bjarte Snekvik ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis og nevropsykolog Alexander Olsen ved NTNU og St. Olavs hospital. Foto: Geir Mogen, NTNU