Cathrine Einarsen og Ina Møller Foto Geir Mogen NTNU

Stipendiat Cathrine Einarsen fra Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
og avdelingsingeniør Ina Møller fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Foto: Geir Mogen, NTNU

Stipendiat Cathrine Einarsen fra Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap og avdelingsingeniør Ina Møller fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Foto: Geir Mogen, NTNU