Løykja

Hele området er fullt av ulike funn, ikke bare de 1154 kokegropene. Illustrasjon: NTNU Vitenskapsmuseet

Hele området er fullt av ulike funn, ikke bare de 1154 kokegropene. Illustrasjon: NTNU Vitenskapsmuseet