Kjøring av georadar_foto_Arne – Kopi

Kjøring av georadar på Løykja. Her fant arkeologer og folk med metalldetektor mye spennende. Foto: Arne Andersson Stamnes, NTNU VItenskapsmuseet

Kjøring av georadar på Løykja. Her fant arkeologer og folk med metalldetektor mye spennende. Foto: Arne Andersson Stamnes, NTNU VItenskapsmuseet