Figur7_Spenne fra romertid_foto_Caroline – Kopi

Spenne fra romertiden, funnet av detektorist Steffen Hansen. Foto: Caroline Fredriksen, NTNU Vitenskapsmuseet

Spenne fra romertiden, funnet av detektorist Steffen Hansen. Foto: Caroline Fredriksen, NTNU Vitenskapsmuseet