Figur5_Detektorister og feltleder inspiserer funn og funnsted til blå glassperle_foto_Arne – Kopi

Foto: Arne Anderson Stamnes

Foto: Arne Anderson Stamnes