Figur1_Caroline får utslag på metalldetektoren_foto_Arne – Kopi – Kopi

Caroline Fredriksen ved NTNU Vitenskapsmuseet på Løykja. Foto: Arne Anderson Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet

Caroline Fredriksen ved NTNU Vitenskapsmuseet på Løykja. Foto: Arne Anderson Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet