IPCC new page

Databasen skal samle inn informasjon om klimafotavtrykk og kostnadene ved de ulike tiltakene som kan redusere klimavirkningene fra transportsektoren. Skjermbilde: NTNU

Databasen skal samle inn informasjon om klimafotavtrykk og kostnadene ved de ulike tiltakene som kan redusere klimavirkningene fra transportsektoren. Skjermbilde: NTNU