dense highway scenery

Livssyklusvurderinger er spesielt nyttige fordi de viser hele miljøkostnaden ved et produkt. Det kan for eksempel bety at et kjøretøy som ser ut til å ha den minste innvirkningen på klimaet, i virkeligheten kan ha en mye større innvirkning. Foto: Colourbox

Livssyklusvurderinger er spesielt nyttige fordi de viser hele miljøkostnaden ved et produkt. Det kan for eksempel bety at et kjøretøy som ser ut til å ha den minste innvirkningen på klimaet, i virkeligheten kan ha en mye større innvirkning. Foto: Colourbox