Helsepersonell i smitteverndrakt inne hos pasient i isolat Foto Elling Finnanger Snøfugl St Olavs hospital

Helsepersonell i smitteverndrakt inne hos pasient i isolat. Foto: Elling Finnanger Snøfugl, St. Olavs hospital

Helsepersonell i smitteverndrakt inne hos pasient i isolat. Foto: Elling Finnanger Snøfugl, St. Olavs hospital