Sykehusseng Foto Shutterstock NTB scanpix – Kopi

I 2016 hadde halvparten av pasientene en liggetid på fem dager eller kortere etter en hoftebruddsoperasjon. I 2010 var bare en fjerdedel av pasientene skrevet ut etter fem døgn. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

I 2016 hadde halvparten av pasientene en liggetid på fem dager eller kortere etter en hoftebruddsoperasjon. I 2010 var bare en fjerdedel av pasientene skrevet ut etter fem døgn. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix