Menneskelig variasjon Illustrasjonsfoto Shutterstock NTB scanpix

Like, men forskjellige. Fenotypene er ulikhetene du kan observere. Genotypene er genene som ligger bak disse ulikhetene. Vi må forstå sammenhengene. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Like, men forskjellige. Fenotypene er ulikhetene du kan observere. Genotypene er genene som ligger bak disse ulikhetene. Vi må forstå sammenhengene. Foto: Shutterstock, NTB scanpix