Friksjon 3 Illustrasjon NTNU

Sånn beskriver NTNU-forskerne friksjon i nanoskala. Grafikk: Andersson, D., de Wijn, A.S. Understanding the friction of atomically thin layered materials. Nat Commun 11, 420 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-019-14239-2

Sånn beskriver NTNU-forskerne friksjon i nanoskala. Grafikk: Andersson, D., de Wijn, A.S. Understanding the friction of atomically thin layered materials. Nat Commun 11, 420 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-019-14239-2