Grafen Illustrasjon Colourbox

Grafen og andre todimensjonale materialer kan være svært nyttige, men ennå gjenstår mye å lære om dem. Illustrasjon: Colourbox

Grafen og andre todimensjonale materialer kan være svært nyttige, men ennå gjenstår mye å lære om dem. Illustrasjon: Colourbox