14064386038_b08ae18499_c

Foto. Mann. Stig Omholt

Professor Stig W. Omholt koordinerer modelleringsarbeidet og leder NTNUs  bioteknologisatsing. Foto Geir Mogen/NTNU