Barn temperament Foto Shutterstock NTB scanpix – Kopi – Kopi

Selvsagt er foreldrene viktige for å utvikle gode spisevaner. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Selvsagt er foreldrene viktige for å utvikle gode spisevaner. Foto: Shutterstock, NTB scanpix