Barn temperament 3 Foto Shutterstock NTB scanpix

Kjennetegn ved barnet selv har også noe å si for utvikling av spisevaner. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Kjennetegn ved barnet selv har også noe å si for utvikling av spisevaner. Foto: Shutterstock, NTB scanpix