fieldwork_svalbard2018_4_lisallaart

Sofia Kjellman i et øde område på Svalbard som i praksis bare kan nås med helikopter. Noen ganger er det nødvendig å fly. Men ikke alltid. Foto: Lis Allaart

Sofia Kjellman i et øde område på Svalbard som i praksis bare kan nås med helikopter. Noen ganger er det nødvendig å fly. Men ikke alltid. Foto: Lis Allaart