Flyktninger 1 Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Vi vet for lite om helsesituasjonen og behovene til folk i flyktningleirer. Det er til hinder for asylprosessene, mener professor Terje Andreas Eikemo ved NTNU.

Vi vet for lite om helsesituasjonen og behovene til folk i flyktningleirer. Det er til hinder for asylprosessene, mener professor Terje Andreas Eikemo ved NTNU.