IMG_20200227_140828

Forsker Linn Søvik jobber med maskinen som lager selve membranen hos ConAlign. Foto utlånt fra bedriften.