betongbro_shutterstock

Produksjon av sement, som verden er avhengig av, står for ca. 8 % av CO2-utslippene. CO2-retur kan gjøre sementen grønn. Foto: Shutterstock