alle seks_i_web

På bildet: Pål Richard Romundstad, prodekan for forskning ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Anne Marie Haga utdelingsansvarlig SKGJ, Sveinung Hole daglig leder SKGJ, professor Edvard I Moser, senterleder, Kavli-instituttet, Kay Gastinger, administrerende instituttleder ved Kavli-instituttet, Björn Gustafsson, dekan ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Foto: Hans W Gullestad / Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen