OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Per Martin Rørvik arbeider for å finne det beste alternativet til blyholdig PZT – her med et keramisk materiale basert på vismut-, natrium- og titanoksid. Foto: Georg Mathiesen