gameboard-1805286 – Kopi

Folk i nærheten av afrikanske nasjonalparker kan gå lei av vanlige spørreskjemaer og kanskje svare det de tror forskerne ønsker å høre. Men et spill kan kanskje åpne for mer ekte diskusjon? Foto: Per Harald Olsen, NTNU

Folk i nærheten av afrikanske nasjonalparker kan gå lei av vanlige spørreskjemaer og kanskje svare det de tror forskerne ønsker å høre. Men et spill kan kanskje åpne for mer ekte diskusjon? Foto: Per Harald Olsen, NTNU