merking av sjøørret

fiskene merkes med et elektronisk merke som sender en kodet lyd med fiskens ID- nummer til lyttestasjonene i vannet. Dette kalles akustisk telemetri. Foto: Privat

fiskene merkes med et elektronisk merke som sender en kodet lyd med fiskens ID- nummer til lyttestasjonene i vannet. Dette kalles akustisk telemetri. Foto: Privat

Fiskene merkes med et elektronisk merke som sender en kodet lyd med fiskens ID- nummer til lyttestasjonene i vannet. Dette kalles akustisk telemetri. Foto: Privat