tlr8-hiv-graphical-abstract_simplifiedandresized

Denne grafikken viser hvordan HIV-viruset kan bli fanget i endosomer, en slags blærer, i cellen. Grafikk: CEMIR

Denne grafikken viser hvordan HIV-viruset kan bli fanget i endosomer, en slags blærer, i cellen. Grafikk: CEMIR