w6cE9_JnFpA

Kloakkrenseanlegg

Oslo. Vi inspiserer det nye kloakkrenseanlegget på Bekkelaget inne i Ekebergåsen. Kloakkslammet blir behandlet slik at bakterier drepes og lukt fjernes for så å kjøres ut til korn- jord- og plenprodusenter på Østlandet. Her en av de store bassengene som er hugget ut i fjellet.