FindRisc

Verktøyet er vanlig å bruke, men siler ikke ut dem som står i størst fare for å utvikle diabetes type 2.

FINDRISC spør om livsstil, kroppsmål og sykehistorie hos både deg selv og familien.