arctic_currents_big-352×272

Dette bildet viser bevegelsen av vannet i Nordishavet. Den blå pilen viser kaldt, relativt ferskt vann og den røde pilen viser varmt, salt cann som har kommet til systemet fra nord-Atlanterhavet. dette bildet viser også den prominente Beaufort Gyre. Illustrasjon: Jack Cook, WHOI (Woods Hole Oceanographic Institute)