IMG_5741

UTOFIA-kameraet slik det ser ut på innsiden.