Seksuell trakassering 3 Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

De aller fleste vet hvor grensene går. Kolleger kan faktisk være venner, selv på tvers av kjønnene. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

De aller fleste vet hvor grensene går. Kolleger kan faktisk være venner, selv på tvers av kjønnene. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix