IMG_8712

I Trondheim har det i høst skjedd store endringer i bussnettet som AtB drifter. Blant annet er det satt inn 16 elektriske busser. Trondheim er ett av casene som forskerne skal hente inn data fra. Foto: Idun Haugan / NTNU

I Trondheim har det i høst skjedd store endringer i bussnettet som AtB drifter. Blant annet er det satt inn 16 elektriske busser. Trondheim er ett av casene som forskerne skal hente inn data fra. Foto: Idun Haugan / NTNU

I Trondheim har det i høst skjedd store endringer i bussnettet som AtB drifter. Blant annet er det satt inn 16 elektriske busser. Trondheim er ett av casene som forskerne skal hente inn data fra. Foto: Idun Haugan / NTNU