Buss_2

Kollektivselskapet AtB i Trondheim innførte 16 elbusser i høst. Dette er ett av prosjektene som forskerne skal samle inn data fra og analysere. Foto: Idun Haugan / NTNU

Kollektivselskapet AtB i Trondheim innførte 16 elbusser i høst. Dette er ett av prosjektene som forskerne skal samle inn data fra og analysere. Foto: Idun Haugan / NTNU

Kollektivselskapet AtB i Trondheim innførte 36 elbusser i høst. Dette er ett av prosjektene som forskerne skal samle inn data fra og analysere. Foto: Idun Haugan / NTNU