Biltrafikk_4713

Forskerne samler også inn trafikkdata fra storbyer i Kina for å analysere overgangen fra konvensjonelle busser til elbusser.

Trafikk i Shanghai.

Trafikk i Shanghai.