Yngste båt_Kvinne begravd i båt 3_Foto Astrid Lorentzen NTNU Vitenskapsmuseet – Kopi

Jordsmonnet på utgravningsområdet gjør at det er dårlige bevaringsforhold for levninger. Gleden var derfor stor da arkeologene fant deler av hodeskallen til kvinnen i den øverste båtgrava. Foto: Astrid Lorentzen, NTNU Vitenskapsmuseet

Jordsmonnet på utgravningsområdet gjør at det er dårlige bevaringsforhold for levninger. Gleden var derfor stor da arkeologene fant deler av hodeskallen til kvinnen i den øverste båtgrava. Foto: Astrid Lorentzen, NTNU Vitenskapsmuseet