Baatgrav Illustrasjon Arkikon

Hvorfor ble kvinnen fra vikingtiden lagt i en 100 år eldre grav? Illustrasjon: Arkikon

Hvorfor ble kvinnen fra vikingtiden lagt i en 100 år eldre grav? Illustrasjon: Arkikon