Baatgrav 2 Illustrasjon Arkikon

Den eldste graven er fra 700-tallet. Hvorfor ble de lagt sammen? Illustrasjon: Arkikon