Seksjonsleder Kristin Schmitz so-sykepleier Helen Naalsund og so-sykepleier Torill Skaug Martinsen

Meningen er at mottaket skal være enkelt å oppsøke for den som trenger hjelp. Formålet er først og fremst å gi helsehjelp. Men samtidig samles det inn bevis som kan brukes i en eventuell rettssak om fornærmede ønsker å gå videre med saken. Her seksjonsleder Kristin Schmitz, so-sykepleier Helen Naalsund og so-sykepleier Torill Skaug Martinsen. Foto: Steinar Brandslet, NTNU

Meningen er at mottaket skal være enkelt å oppsøke for den som trenger hjelp. Formålet er først og fremst å gi helsehjelp. Men samtidig samles det inn bevis som kan brukes i en eventuell rettssak om fornærmede ønsker å gå videre med saken. Her seksjonsleder Kristin Schmitz, so-sykepleier Helen Naalsund og so-sykepleier Torill Skaug Martinsen. Foto: Steinar Brandslet, NTNU