Akuttmottaket 4 Foto Steinar Brandslet NTNU

Overgrepsmottaket ligger sentralt i Trondheim. Det gjør det lettere tilgjengelig for flere av dem som utsettes for overgrep. Foto: Steinar Brandslet, NTNU

Overgrepsmottaket ligger sentralt i Trondheim. Det gjør det lettere tilgjengelig for flere av dem som utsettes for overgrep. Foto: Steinar Brandslet, NTNU