GuroandSandbakk_photo_Nancy_Bazilchuk

Forskere Guro Solli og Øyvind Sandbakk ser på grafer som viser de forskjellige metodene som Bjørgen brukte. Foto: Nancy Bazilchuk, NTNU

Forskere Guro Solli og Øyvind Sandbakk ser på grafer som viser de forskjellige metodene som Bjørgen brukte. Foto: Nancy Bazilchuk, NTNU