metan-fjøs

Figur av gjennomskåret fjøs med ku, pluss synliggjorte avgasser

Fra problem til grønn ressurs – slik skal metan fra fjøset forvandles: • Metan er lettere enn luft og stiger derfor til værs. En blanding av metan og luft skal suges ut oppe under taket. Her vil metankonsentrasjonen være høyest. • Gassblandingen hentes ut via en ventilasjonskanal. I et forbrenningskammer vil katalysatorer sørge for at metan reagerer kjemisk med oksygen fra gassblandingen. • Varme fra forbrenningen kan utnyttes til oppvarming på gården, og til produksjon av biogass som i sin tur blir brukt til el-produksjon på gården. Illustrasjon: Knut Gangåssæter / SINTEF