metan-fjøs

Fra problem til grønn ressurs – slik skal metan fra fjøset forvandles:

• Metan er lettere enn luft og stiger derfor til værs. En blanding av metan og luft skal suges ut oppe under taket. Her vil metankonsentrasjonen være høyest.

• Gassblandingen hentes ut via en ventilasjonskanal. I et forbrenningskammer vil katalysatorer sørge for at metan reagerer kjemisk med oksygen fra gassblandingen.

• Varme fra forbrenningen kan utnyttes til oppvarming på gården, og til produksjon av biogass som i sin tur blir brukt til el-produksjon på gården.

Illustrasjon: Knut Gangåssæter / SINTEF

Figur av gjennomskåret fjøs med ku, pluss synliggjorte avgasser