Skjermbruk 2 Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Barns evne til å forstå følelser læres først og fremst ved samhandling med primære omsorgspersoner. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Barns evne til å forstå følelser læres først og fremst ved samhandling med primære omsorgspersoner. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix