SyntheticData.PerformanceInsights

Analysetverktøyet SII (Shopfloor Insight Intelligence) kobler informasjon fra ulike deler av produksjonsprosessen, og samler data som kan brukes til ulike forbedringer.