kit_robotproduksjon i torino.

Her er teknologien i bruk ved en fabrikk i Spania. Foto utlånt fra KIT-AR.