Robotfisk_sei_GEM5_01s9

Illustrasjon til Gemini-artikkelen fra 2001: Seien er best som robotfisk fordi den er lettest å dressere. Torsken er sta og lunefull, og laksen er dum.
Ill.: Elin Horn / NTNU.

Illustrasjon til Gemini-artikkelen fra 2001: Seien er best som robotfisk fordi den er lettest å dressere. Torsken er sta og lunefull, og laksen er dum. Ill.: Elin Horn / NTNU.

Illustrasjon til Gemini-artikkelen fra 2001: Seien er best som robotfisk fordi den er lettest å dressere. Torsken er sta og lunefull, og laksen er dum. Ill.: Elin Horn / NTNU.