Pettersen_Balchen_aug04_4

Professor Kristin Ytterstad Pettersen er en av dem som viderefører Balchens ideer og utviklingen av teknisk kybernetikk ved NTNU. Hun er sentral i utviklingen Eelumes slangeroboter. Bildet er fra 2004. Foto: Arne Asphjell / NTNU

Professor Kristin Ytterstad Pettersen er en av dem som viderefører Balchens ideer og utviklingen av teknisk kybernetikk ved NTNU. Hun er sentral i utviklingen Eelumes slangeroboter. Bildet er fra 2004. Foto: Arne Asphjell / NTNU

Professor Kristin Ytterstad Pettersen er en av dem som viderefører Balchens visjoner og utviklingen av teknisk kybernetikk ved NTNU. Hun er sentral i utviklingen Eelumes slangeroboter. Bildet er fra 2004. Foto: Arne Asphjell / NTNU